Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Chủ đầu tư: Anh Huỳnh Đạt
  • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
  • Phong cách: Hiện đại & Mộc
  • Năm thực hiện: 2020
  • Thời gian hoàn thành: 9 tuần (thiết kế & thi công)

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEEThiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Thiết kế thi công nội thất quán cafe VIETCUP COFFEE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *