Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang
Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Chủ đầu tư: VIETCUPP COFFEE
  • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
  • Phong cách: Hiện đại & Mộc
  • Năm thực hiện: 2021
  • Thời gian hoàn thành: 4 tuần (thiết kế & thi công)

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Thiết kế nội thất showroom VIETCUP COFFEE - Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *